Delachendeaap » Specials » Ouderenzorg

Zorg voor ouderen is meer dan alleen ouderenzorg

50-Plussers zijn in Nederland een steeds groter wordende groep. Daarnaast is het bekend dat ze relatief gezien inactiever zijn dan de rest van de bevolking: vooral onder senioren wordt er onvoldoende deelgenomen aan sport- en beweegactiviteiten. Zij hebben zo hun eigen redenen om wel of niet te gaan sporten. Toch zijn er legio manieren om ze te bereiken en om ze aan het bewegen te krijgen. Daarmee is een gedegen focus op onze ouderen en hun wensen en behoeften, maar ook een focus op ouderenzorg, zeer relevant te noemen.

Behoeften en wensen van ouderen van vandaag

Om ervoor te zorgen dat het maatschappelijk bestel in de volgende decennia niet te zwaar onder druk komt te staan, wordt het tijd om de senioren, die in aantallen de komende jaren zullen toenemen, beter te gaan bedienen in hun behoefte- en zorgvragen. Daartoe ben je alleen in staat als je duidelijk hebt wat de werkelijke behoeften en wensen van deze doelgroep zijn.

Bij het naar voren halen van wat de doelgroep van senioren wenst in hun dagelijkse leven zullen de volgende zaken tot de mogelijkheden behoren. We kunnen dan: 1. Samen met ouderen werken. 2. Vraaggericht werken.

Bewegen staat gelijk aan gezondheid

Volksgezondheid is van eminent belang. Dit geldt voor alle bevolkingslagen, maar voor ouderen, net als voor andere kwetsbare groepen, geldt het nadrukkelijker. Ouder worden gaat vaak samen met lichamelijke beperkingen, waarmee gezondheid op de oudere dag een punt van extra aandacht wordt.

Actief zijn en voldoende bewegen zijn bewezen gezondmakers. Dit geldt zeker ook voor 50-plussers. Kwaliteit van leven wordt door actief bewegen vergroot, en de kans op aandoeningen juist verkleind. Voldoende bewegen kan zelfs garant staan voor een rijker sociaal leven, iets waar veel ouderen baat bij kunnen hebben.

Hindernissen voor ouderen om te gaan bewegen

Teveel senioren bewegen onvoldoende, zij halen de Nederlandse norm van minimaal 30 minuten per dag gewoonweg niet. Er zijn een aantal factoren voor deze inactiviteit aan te wijzen:

  • Individuele oorzaken: Motivatie, beweeggeschiedenis, kennis van het lichaam en de eigen mogelijkheden, kennis van het sportaanbod, en het beeld wat ouderen hebben van sporten in het algemeen.
  • Omgevingsfactoren: Sociale steun, en het sportaanbod.

Mogelijkheden om ouderen te laten bewegen

Ondanks (wellicht zelfs dankzij) dat veel ouderen niet genoeg actief zijn, zijn er voldoende initiatieven en methoden om senioren te laten bewegen, dan wel om ze aan het sporten te krijgen. Dat zijn zowel initiatieven vanuit overheden als particuliere initiatieven. Ouderen hoeven dus zeker niet bij de pakken neer te gaan zitten. Zij kunnen over verantwoord bewegen ondermeer informatie opdoen bij de volgende personen, hulpmiddelen, en instanties:

  • Huisarts en andere eerstelijnsverzorgers zoals de fysiotherapeut
  • Gemeente
  • Internet
  • Sportaanbieders
  • Actieve ouderen, maar ook jongeren, bij hen in de buurt

Hoe kunnen ouderen gezond bewegen?

De titel van dit stuk is ‘Hoe kunnen ouderen gezond bewegen?’. Er had ook kunnen staan ‘Wat zijn de mogelijkheden om ouderen gezond te laten bewegen?’. Naast dat ouderen er zelf voor kunnen kiezen om…

Wat houdt ouderen tegen om gezond te bewegen?

Door technologische vooruitgang beweegt de mensheid veel minder dan gezond voor haar is. Deze immobiliteit geldt vooral voor ouderen in de westerse samenleving. De vergrijzing in Nederland laat het aa…

Waar hebben ouderen van vandaag behoefte aan?

Mensen willen altijd graag gehoord worden. Ze willen dat de partij met wie ze, spreekwoordelijk, om de tafel zitten, ze hoort en aanziet voor wie ze werkelijk zijn. De senioren van deze tijd vormen in…
Gepubliceerd door Delachendeaap op 29-09-2013, laatst gewijzigd op 29-09-2013. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.